Financování

Financování

Obecné podmínky pro poskytnutí úvěru

Úvěr je možné poskytnout fyzické osobě starší 18ti let s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR. U podnikatelů je důležitá délka podnikání delší než 1 rok (s.r.o.) a u fyzických osob podnikajících je důležitá délka podnikání delší než 3 měsíce. Délka trvání úvěru může být 12 – 84měsíců.

 

Nutné doklady pro získání úvěru

Fyzická osoba:

  • Občanský průkaz
  • Druhý doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz) může být omezeno pouze na OP a ŘP
  • OSVČ navíc živnostenský list nebo výpis z Obchodního rejstříku, možno vyžádat i daňové přiznání (dle výše úvěru)

Právnická osoba:

  • Platný OP osoby oprávněné jednat za společnost
  • Výpis z obchodního rejstříku

Cizinci: 

  • Řidičský průkaz
  • Doklad o pobytu